Tổng hợp các loại đèn exit thoát hiểm, đèn sự cố
VPMB:CÔNG TY TNHH KHOA HỌC KỸ THUẬT GIANG NAM VIỆT NAM
VPMN:CÔNG TY TNHH THIẾT BỊ PCCC GIANG PHÁT

Đèn exit-đèn sự cố

Đèn thoát hiểm exit gồm nhiều loại như đèn exit chỉ trái 1 mặt, đèn exit chỉ phải 1 mặt và nhiều loại khác. Tất cả được cập nhật ở bài viết dưới đây.
Đèn EXIT
Đèn EXIT
1